Trans Cargo Logistic u železničkom transportu

Trucking Transportation and Logistics HTML template

Trans Cargo Logistic u železničkom transportu

Na prugama Srbije, jugoistošne Evrope, EU, Ruske federacije i zemljama u okruženju pružamo uslugee:

 

  • Organizacije prevoza: Tečnih tereta, Rasutih tereta, Specijalnih (vangabaritnih ) pošiljki, Opasnih materija (RID)
  • Izradu kalkulacija prema zahtevima kupaca uz primenu najpovoljnijih tarifa
  • Izradu prateće dokumentacije
  • Operativno praćenje pošiljki na celom prevoznom putu
  • Fizičko obezbedjenje pošiljki po zahtevu kupca
  • Obezbedjenje svih vrsta specijalnih vagona