TLC - Usluge

Naše usluge

Vršimo usluge transporta, zbirnog transporta, carinskog posredovanja i skladištenja

Trans Cargo Logistic poseduje višegodišnje iskustvo u pružanju logističkih usluga. Zadovoljićemo sve vaše potrebe na najefikasniji i najekonomičniji način.

ŽELEZNICA

Na prugama Srbije, jugoistočne Evrope, EU, Ruske federacije i zemljama u okruženju pružamo usluge:


 • Organizacije prevoza: tečnih tereta, rasutih tereta, specijalnih (vangabaritnih) pošiljki, opasnih materija (RID)
 • Izradu kalkulacija prema zahtevima kupaca uz primenu najpovoljnijih tarifa
 • Izradu prateće dokumentacije
 • Operativno praćenje pošiljki na celom prevoznom putu
 • Fizičko obezbeđenje pošiljki po zahtevu kupca
 • Obezbeđenje svih vrsta specijalnih vagona

Drumski transport

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji i godišnjim ugovorima sa renomiranim prevoznicima iz Srbije, Rusije i EU, pružamo sledeće :


 • Kvalitetan, pouzdan i brz prevoz robe
 • Kvalitetna vozila najnovije generacije
 • Prevoz i manipulaciju vangabaritnih tereta
 • Osiguranje robe u transportu po CMR konvenciji i transportno osiguranje po zahtevu kupca.
 • Praćenje robe od vrata do vrata

VODNI TRANSPORT

Svoje poslovanje baziramo na transportu roba Dunavom od/do crnomorskih luka od/do Regensburga i po specijalnim zahtevima kupaca, kanalom Rajna-Majna-Dunav, pojedinačnim baržama, kompletnim sastavima i samohotkama. Naša usluga podrazumeva:


 • Najam brodskog prostora i kombinovani prevoz
 • Organizaciju utovara, istovara i pretovara u direktnoj i indirektnoj manipulaciji
 • Obezbeđenje otvorenog i zatvorenog skladišnog prostora
 • Angažovanje kontrolnih kuća, po zahtevu kupca
 • Praćenje i pozicioniranje plovnih objekata

CARINSKO POSREDOVANJE

Posredstvom licenciranih carinskih agenata u okviru službe carinskog posredovanja uz elektronsko podnošenje dokumenata (EPD) možemo pružiti sledeće usluge:


 • Efikasno i pouzdano zastupanje u carinskom postupku pred carinskim organima
 • Carinjenje robe u uvozu, izvozu i tranzitu
 • Izradu kompletne carinske dokumentacije
 • Smeštaj robe u javna carinska skladišta
 • Sukcesivno carinjenje
 • Konsultacije vezane za carinske propise i tarifiranje robe

Skladištenje robe

Trans Cargo Logistic nudi inteligentna skladišna rešenja. Snizite vaše troškove skladištenja uz naša fleksibilna i pametna rešenja.
ZBIRNI TRANSPORT

Uskoro više informacija.