TRANS CARGO LOGISTIC

Sa Vama od 2002.

O FIRMI

TRANS CARGO LOGISTIC - TRANS CARGO LOGISTIC , Društvo za medjunarodnu špediciju i transport, nastala je iz želje osnivača, da na prostoru Srbije zaživi kompanija koja može zadovoljiti zahteve najnovijih trendova poslovanja. Oslanjajući se na kvalitetene kadrove, iskusne profesionalce koji su svoja znanja i iskustvo sticali dugogodišnjim radom u eminentnim špediterskim kućama i železničkim upravama, sa jedne strane i mlade visoko obrazovane kadrove saobraćajne i ekonomske struke, primenom inovacionih tehničkih i tehnoloških rešenja, Trans Cargo Logistic je za kratko vreme postao važan faktor u pružanju usluga iz oblasti organizacije prevoza u svim vidovima transporta, carinskom posredovanju i svim pratećim delatnostima špedicije. Naši saradnici govore kineski, engleski, nemački, rumunski, mađarski, španski, kao I sve jezike sa teritorije bivše Jugoslavije.

Od samog osnivanja Trans Cargo Logistic svoje poslovanje bazira na stalnom usavršavanju ljudskih resursa, poštovanju sertifikovanih i implementiranih standarda kvaliteta ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 , kao i na individualnom članstvu u medjunarodnoj organizaciji špeditera FIATA a poštujući Opšte uslove poslovanja medjunarodnih logističara i špeditera Srbije (Sl.Glasnik RS 105/2008). Naš cilj je da kontinuiranim usavršavanjem poslovanja u skladu sa zahtevima i potrebama partnera, poštujući principe zdrave konkurencije, zadržimo lidersku poziciju u oblasti organizacije prevoza u regionu.

NAŠA VIZIJA

Poslovanje kompanija Trans Cargo Logistic od uvek je bazirano na definisanju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva. Odlukama menadžmenta postavljeni ciljevi se sukcesivno ostvaruju uz konstantno analiziranje i prilagodjavanje novim uslovima tržišta, kao i da se razvije u vodeću logističku I špeditersku firmu Jugoistočne Evrope.

Konstantno usavršavanje

Smatramo naše zaposlene resurse najvrednijim resursom u kompaniji. Konstantnim usavršavanjem i edukacijom povećavamo sposobnosti i vrednosti naših zaposlenih.

Briga o klijentima

Ponosni smo što nam većina klijenata dolazi preko preporuke. Trudimo se da održimo dobre odnose sa našim klijentima i da u najbržem roku ispunimo zahteve.

Kvalitet usluga

Visok kvalitet naših usluga ogleda se pre svega zadovoljnim komitentima. Zavidan nivo naših usluga postižemo zahvaljujući poštovanju procedura predviđenih I potvrđenih sertifikatima za kvalitet: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.

NAŠ MENADŽMENT TIM

Mihajlo Vukićević

Generalni direktor

+ 381.11.3021700 mihajlo@tcl.rs
Slobodan Macić

Izvršni direktor

+381.11.3021707 slobodan.macic@tcl.rs
Miodrag Krnjajić

Izvršni direktor za projekte i finansijsko planiranje

+381.11.3021740 miodrag.krnjajic@tcl.rs
Slobodan Lazić

Zamenik izvršnog direktora za železnički transport

+381.21.4724908 slobodan.lazic@tcl.rs
Sanja Sikimić

Finansijski direktor

+381.11.3021761 sanja.sikimic@tcl.rs
Robert Trstenjak

Direktor drumskog transporta

+381113021723 robert.trstenjak@tcl.rs

ISTORIJAT FIRME

2002.

OSNOVAN TCL D.O.O. BEČ

Firma je kreirana u saradnji sa državnom firmom "Exif" iz Beča, na ravnopravnoj vlasničkoj osnovi, porodice Vukićević i austrijske državne železnice.

2002.

PROMENA NA MESTU DIREKTORA

Promena u menadžmentu firme, uz uspešan nastavak poslovanja i negovanja vrednosti kompanije.

2014.

PROMENA VLASNIČKE STRUKTURE

Suvlasnik i suosnivač TCL-a otkupljuje od svojih austrijskih partnera 50% akcija firme i postaje jedini vlasik kompanije.

KONTAKT USLUGE